โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ถนนรถไฟสาย 3   ตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
เบอร์โทรศัพท์ 075-381334 , โทรสาร 075-380714 , E-Mail : banchauat@gmail.com